OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC OSLAVILA SVÉ PÁTÉ VÝROČÍ BOHATÝM PROGRAMEM

26. 5. 2013 v Ostravě

Třicet tři ostravských kulturně zaměřených organizací se letos zapojilo do festivalu Ostravská muzejní noc.

Ostrava – V sobotu 25. května 2013 se od 17 hodin do půlnoci v rámci celé Ostravy uskutečnila jubilejní pátá Ostravská muzejní noc, která byla zahájena před budovou Nové radnice společným pouštěním balónků, kterého se zúčastnilo asi 1 000 návštěvníků. Ostravskou muzejní noc si i přes nepřízeň počasí nenechalo ujít téměř 28 000 lidí.

„Velmi nás potěšil zájem veřejnosti o společné pouštění balónků. Myslím, že jsme jubilejní ročník festivalu zahájili, jak se patří,“ říká Andrea Węglarzyová, koordinátorka ostravského festivalu.

Návštěvníci Ostravské muzejní noci vyrazili do ostravských ulic už po čtvrté hodině odpolední. „Účast na letošním ročníku potvrdila, že festival je v Ostravě oblíbený a má vybudovanou tradici. Za organizátory mohu říct, že nás to opravdu těší a že budeme dělat vše proto, abychom stejně pokračovali i v dalších ročnících,“ sdělila Jana Šrubařová, koordinátorka festivalu.

Zájem veřejnosti o činnost zúčastněných organizací byl stejně jako v minulých letech obrovský, největší návštěvnost opět zaznamenal jako již tradičně Dopravní podnik Ostrava, v závěsu za ním pak Miniuni – svět miniatur. Oproti loňskému ročníku výrazně stoupla návštěvnost Ostravskému muzeu a Knihovně města Ostravy. Více než 1 500 návštěvníků přivítali také Dolní oblast Vítkovice, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Hasičské muzeum města Ostravy, Radnice města Ostravy nebo výstava Šangri-la. Autobusové linky, které přepravovaly zájemce o festival zdarma, byly i letos maximálně vytíženy.

V letošním roce byl kromě prodloužené otevírací doby nově zaveden také rezervační systém, aby lidé nemuseli trávit dlouhou dobu čekáním ve frontách. Tento systém využily celkem 4 organizace. „Rezervace předem se osvědčily. Je pravděpodobné, že je v dalších ročnících využije více organizací,“ uzavírá Węglarzyová.

Ostravskou muzejní noc si i letos nejvíce užily děti, na které byla zaměřena většina doprovodných programů. Spolu s rodiči tak mohli strávit sobotní večer zábavou a dobrodružstvím.

„Ráda bych poděkovala všem organizacím, které se do letošního ročníku zapojily, za ochotu spolupracovat. Doufáme, že všichni zúčastnění byli s přípravami a průběhem festivalu stejně spokojeni jako organizátoři festivalu Galerie výtvarného umění v Ostravě a Ostravské muzeum,“ doplnila Šrubařová.

Festival zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a primátor statutárního města Ostravy Petr Kajnar. Finančně akci podpořilo statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.

Partneři: Fruitisimo, Physio Therapy, Retis group, Hitrádio Orion, První Ostravský Hogo und Fogo Kabaret, Dopravní podnik Ostrava a Asociace muzeí a galerií České republiky

Systém sčítání návštěvníků Ostravské muzejní noci funguje na principu počítání každé osoby, která „projde dveřmi“. Všechny zapojené organizace nakonec zašlou tato data organizátorům a ti se součtem těchto údajů doberou celkové návštěvnosti festivalu.

 

 

POUŠTĚNÍ BALONKŮ ODSTARTUJE PÁTÝ ROČNÍK OSTRAVSKÉ MUZEJNÍ NOCI

15.5.2013 v Ostravě

Třicet tři ostravských kulturních center otevře v rámci festivalu Ostravská muzejní noc své brány veřejnosti až do pozdních nočních hodin.

Ostrava – V sobotu 25. května 2013 od 17 hodin do půlnoci se v rámci celé Ostravy popáté uskuteční Ostravská muzejní noc. Společně se představí 33 organizací, které se zapojují do kulturního života Ostravy i celého Moravskoslezského kraje. Letošní jubilejní ročník bude slavnostně zahájen kulturním programem pro veřejnost a společným pouštěním balónků v 17.30 hodin před budovou Nové radnice na Prokešově náměstí.

„Pro návštěvníky jsme připravili krátký kulturní program, kterým provedou Robert Galia a Lukáš Červenka z Prvního ostravského Hogo und Fogo Kabaretu. Zahájení zakončíme společným pouštěním nafukovacích balonků s logem Ostravské muzejní noci,“ dodává Andrea Węglarzyová a pokračuje „Tyto balonky si budou lidé moci vyzvednout zdarma ve stáncích na Prokešově náměstí.“

„Rádi bychom pátý ročník festivalu zahájili netradičně, a proto prosíme všechny příznivce festivalu, aby nás přišli podpořit a pustili balonky spolu s námi. Čím více nás bude, tím nevšednějšího efektu docílíme,“ doplňuje Jana Šrubařová.  

Společné pouštění balonků je určeno pro návštěvníky všech věkových kategorií. Organizátoři myslí i na ty nejmenší, kteří si budou moci po puštění jednoho balonku odnést jiný domů na památku.

Jádro Ostravské muzejní noci 2013 tvoří kulturní stánky, které již mají v Ostravě vybudováno renomé. Zakládajícími organizacemi jsou Galerie výtvarného umění v Ostravě a Ostravské muzeum. Také letos se však návštěvníci mohou těšit na nové účastníky. Poprvé se zapojí Moravskoslezská vědecká knihovna, Miniuni – Svět miniatur na Černé louce, výstava Šangri-la, TyfloCentrum Ostrava, Minikino Kavárna a Klub Atlantik.

V letošním roce nabídnou všechny organizace vstup zdarma, což byla jedna z výhradních podmínek organizátorů k letošní účasti na festivalu. Stejně jako vloni budou zajištěny zvláštní autobusové linky pro přepravu mezi jednotlivými institucemi zdarma.

„I pro letošní ročník jsme připravili několik novinek. Kromě prodloužení otevírací doby je to především zavedení rezervačního systému, který by měl vyřešit problémy s dlouhým čekáním ve frontách,“ říká Jana Šrubařová.

„U vybraných aktivit si tak návštěvníci mohou od pondělí 20. května svá místa zarezervovat na danou hodinu dopředu prostřednictvím online systému na webových stránkách Ostravské muzejní noci nebo na Facebooku. Slibujeme si od toho lepší koordinaci večerního programu,“ doplňuje Węglarzyová.

Festival muzejních nocí, který zaštiťuje Asociace muzeí a galerií ČR, je primárně zaměřen na činnost muzeí a galerií. Ostravské muzejní noci 2013 se však neúčastní pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také další organizace, jejichž náplň se prolíná s kulturou či vzděláváním, ať už se jedná o divadla, knihovny, umělecké školy, kavárny či samotnou Radnici města Ostravy. Tím se Ostravská muzejní noc 2013 zařazuje po bok Pražské a Brněnské muzejní noci. Množstvím zapojených institucí Ostravská muzejní noc 2013 úspěšně sekunduje pražskému festivalu.

Podrobný program jednotlivých organizací je k dispozici na webových stránkách www.ostravskamuzejninoc.cz, Facebooku a v informační brožuře, která bude zdarma k dispozici v zúčastněných organizacích a na veřejných místech Ostravy. V brožurce rovněž návštěvníci naleznou jízdní řády k zvláštním autobusovým linkám a mapky institucí.

Festival zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy. Finančně akci podpořilo statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Příloha:

  • seznam účastníků OMN 2013
  • plakát, brožura s programem, fotografie z loňského ročníku (přes úschovnu)

Mediální partner: Český rozhlas Ostrava.

Partneři: Fruitisimo, Physio Therapy, Retis group, Hitrádio Orion, První Ostravský Hogo und Fogo Kabaret, Dopravní podnik Ostrava a Asociace muzeí a galerií České republiky

 

POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI K OSTRAVSKÉ MUZEJNÍ NOCI

Srdečně Vás zveme na tiskovou konferenci k pátému ročníku Ostravské muzejní noci, která se uskuteční v úterý 14. května v 11 hodin v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí 1 za účasti koordinátorek ostravského festivalu Andrey Węglarzyové, Jany Šrubařové a dalších představitelů zúčastněných organizací.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na srubarova@gvuo.cz do pondělí 13. května včetně.

Program tiskové konference:

  • představení festivalu
  • slavnostní zahájení pátého ročníku
  • přehled zúčastněných organizací + nově zapojené instituce
  • novinky v organizaci festivalu
  • představení webových stránek, Facebooku a brožurek

Samozřejmostí je press kit (TZ, CD s podklady, texty a fotkami, propagační materiály).

Ostravská muzejní noc se uskuteční v sobotu 25. května 2013 od 17 hodin do půlnoci v rámci celé Ostravy. Společně se představí 33 organizací, které se zapojují do kulturního života Ostravy i celého Moravskoslezského kraje. Letošní jubilejní ročník bude slavnostně zahájen kulturním programem pro veřejnost v 17.30 hodin před budovou Nové radnice na Prokešově náměstí.

 

Ostravskou muzejní noc zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy. Finančně akci podpořilo statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Partneři:

Mediální partner: Český rozhlas Ostrava

Partneři: Fruitisimo, Physio Therapy, Retis Group, Hitrádio Orion, První Ostravský Hogo und Fogo Kabaret, Dopravní podnik Ostrava a Asociace muzeí a galerií České republiky

   

Tisková zpráva
26. 5. 2013
Tisková zpráva
15. 5. 2013
Seznam účastníků OMN 2013 
   
   
  Náhled brožury Ostravská muzejní noc 2013
   Pozvánka na tiskovou konferenci k Ostravské muzejní noci 2013
dne 14.5. 2013

 balonky