TyfloCentrum Ostrava

Chcete prožít něco nevšedního? V TyfloCentru Ostrava si můžete vyzkoušet, jaké to je žít beze zraku. Čeká vás stezka každodenních činností, které musíte zvládnout potmě: nalít a odnést si sklenici vody, vybrat si podle barvy oblečení, nachystat a navážit si suroviny na koláč, zkusit si napsat své jméno v Braillově písmu, projít se s bílou holí. Na jejím konci bude pro vás připravena odměna – střelba ze zvukové pistole.

Kontkat:

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.,
Sadová 1577/5, 702 00 Ostrava
posta@tyflocentrum-ova.cz
www.tyflocentrum-ova.cz
tel.: 596 783 073

  tyflocentrum 

TyfloCentrum_web2 TyfloCentrum_web_1