Střední umělecká škola, Ostrava

příspěvková organizace

Škola s fantazií! Tak se vidíme. Jsme aktivní školou, a proto se také společně – žáci i učitelé –snažíme svou fantazii všemožně rozvíjet jak během samotné výuky, tak i v nejrůznějších aktivitách a projektech, které jdou nad rámec toho, „co se ve škole musí“. Mezi ně patří i naše účast na Ostravské muzejní noci 2012.Jsme školou, která je od počátku své existence (od roku 1990) plná kreativních lidí, kteří dokážou svůj výtvarný talent a své nápady realizovat v nejrůznějších akcích, workshopech a realizacích a navzájem se v těchto aktivitách podporovat. Zapojujeme se např. do mezinárodních programů typu Leonardo da Vinci, Comenius . Uspěli jsme v mezinárodních soutěžích vyhlašovaných Evropským parlamentem či Radou Evropy. Naši žáci také pravidelně přivážejí ocenění z nejrůznějších uměleckých soutěží určených pro mladé talenty.

Art Park SUŠ Ostrava

17.00–22.00 zahrada a přilehlé prostory Střední umělecké školy, Ostrava, Poděbradova 33

Pod heslem „Umělcem může být na chvíli každý!“ je pro návštěvníky připravena pestrá škála interaktivních výtvarných aktivit – práce na hrnčířském kruhu, tisk maloformátové grafiky, malování na obličej. Příchozí také mohou zvěčnit svou přítomnost na velkoformátovém plátně, podívat se na živé obrazy a obživlé sochy, zaposlouchat se do hudby 60. – 90. let a do hudební produkce dua Heinz-Pastor – beats´n ´guitares. Anebo si prostě jen odpočinout v připraveném repro-pokojíku.

 

sus_logo

Kontakt: 

Střední umělecká škola, Ostrava
Poděbradova 33
Matiční 18
702 00 Ostrava
studijni@sus-ostrava.cz
www.sus-ostrava.cz
tel.: 596 114 985

sus_interier sus_budova